Enligt lagen om polaritet finns det för varje kraft, riktning, känsla, fenomen etc. en lika stark och tydlig ”motkraft”.

Vi jämför ständigt och sätter saker i relation till något och vi använder lagen om polaritet oftare än vad vi är medvetna om. Beroende på hur vi sedan tolkar och värderar det som sker kommer det att hjälpa eller stjälpa oss.

Klicka här, läs mer och ta del av hela berättelsen >>