12 TALARES TANKAR OM KOMMUNIKATION

Vad gör du om du måste kommunicera men inte vill? Hur får du igång en dialog i ett stormöte? Tillsammans med 11 andra talare är Johan Dahl medförfattare till boken 12 talares tankar om kommunikation.

21 TIPS FÖR ETT RIKARE LIV

En presentbok som ger 21 enkla, konkreta tips på hur du gör ditt liv rikare.

SÄLJ MED HJÄRTAT/SERVICE MED HJÄRTAT

Vad är det som angår i princip alla företag och som påverkar både utveckling, tillväxt, resultat, lönsamhet och stämningen bland medarbetarna?
– Kundkommunikationen

Beställ dina signerade ex genom att maila johan@jdu.se