Johan Dahl Utveckling AB

Viktigare än någonsin!

Digitala kommunikationsvanor är här för att stanna men det fysiska mötet behövs mer än någonsin.
Vi är trots allt sociala varelser och mår inte bra av social distansering.

Du kanske själv upplever skillnaderna om du som många andra har arbetat mer hemifrån, kommunicerat mer digitalt och haft färre fysiska möten med andra människor den senaste tiden?

Många vittnar om att det finns flera fördelar med det som sker, läs mer om dem längre ner.

För det finns en lång rad nackdelar, risker och faror med våra digitala kommunikationsvanor. Några av dem:

 • Lägre energi såväl enskilt som i grupper.
 • Mindre inspiration, lägre engagemang, ofta ”tyst” på mötena.
 • Lättare att fångas av distraktioner (barn, katter, mobilen, mailen, tvätten, egna funderingar etc.) som gör att vi tappar fokus.
 • Mindre känsla av gemenskap och samhörighet.
  Större upplevelse av ensamhet.
 • Det sociala samspelet blir lidande.
  Den psykiska ohälsan ökar.
 • Vi blir tröttare.

Ett av skälen till att vi känner oss tröttare och mer ensamma är det som sker när våra hjärnor – men inte våra kroppar – är tillsammans. Detta skapar motstridiga känslor som är utmattande att hantera.

Digital kommunikation är mer krävande för oss än våra fysiska möten, även fast man skulle kunna tro att det är tvärtom. Ett av skälen är att det kräver ett helt annat fokus av oss. Många forskare, bland annat Gianpiero Petriglieri, professor vid INSEAD och specialist på beteenden i organisationer, menar att vi måste anstränga oss mycket mer för att processa ickeverbal kommunikation som ansiktsuttryck, kroppsspråk, ton och röstläge när vi är i det digitala rummet istället för i det fysiska. På fackspråk kallas det dissonans (”missljud” i den musikaliska terminologin) och det upplevs alltså inte som helt naturligt eller harmoniskt.

När det sedan blir tyst i ett vanligt mötesrum tillhör det en naturlig rytm medan det på nätet lätt skapas oro, t.ex. för tekniken. Tystnaden får oss också att känna oss obekväma, vilket också drar energi.

Den utmattande känslan av videomöten har till och med fått ett namn: ”Zoom fatigue” eller ”Zoom-trötthet”.

Zoom-trötthet, Zoom-fatigue

Vilka är då fördelarna?

Nu är det såklart inte bara nackdelar med den digitala kommunikationen – det finns även fördelar:

 • Vi blir ibland effektivare i vårt eget arbete.
 • Många möten har blivit bättre och vi har fått mer gjort på kortare tid i dessa möten.
 • Digitala verktyg som t.ex. Mentimeter och poll-funktioner i bl.a. Zoom, ökar delaktigheten och interaktionen samt hjälper till att visa och dokumentera deltagarnas svar i realtid.
 • Vi frigör tid som annars gått åt till resor, ställtid och andra förberedelser.
 • Vi sparar pengar på resor, lokalhyror, hotellövernattningar och andra kringkostnader.
 • Vi sliter mindre på miljön och klimatet.

Så hur ska vi göra?

Det är inte det ena eller det andra som är den bästa strategin, anser jag. Vi behöver skapa en mix som gör att vi drar nytta av fördelarna från såväl de digitala kommunikationsmöjligheterna som de fysiska mötena.

Inte antingen eller utan både och!

– Hur kan du få in fler fysiska möten under rådande restriktioner? Vilka extra säkerhetsåtgärder behövs?
– Hur kan du öka kvaliteten på de digitala mötena och göra det bästa utifrån gällande förutsättningar? Vi kan göra ganska mycket för att kompensera det som fattas jämfört med de fysiska träffarna.
– Hur ska det se ut när restriktionerna hävs eller minskas? Den dagen kommer och då är det klokt att vara förberedd.

Boka kickoffen redan nu!

Vill du veta mer om mina föreläsningar (såväl digitala som fysiska) eller ha annan hjälp för att utveckla kommunikationen, ledarskapet eller försäljningen – kontakta mig nu för ett första, helt kostnadsfritt telefon- eller videomöte.

Stekhett tips: 3 x T – nycklar till hållbar framgång – en föreläsning som bl.a. tar upp värdet och nyttan av att göra saker tillsammans!

, 0709-10 43 00.

Varmt välkommen!

Take off - Kick off