Johan Dahl Utveckling AB

Mer T?

av | 15 okt, 2019 | Guide, Inspiration

I min nya föreläsning ”3 x T – nycklar till hållbar framgång och bättre resultat” får du ta del av såväl bakgrund till varför de här tre T:na är så viktiga som berättande exempel och konkreta tips på hur du kan använde dem.

Nyfiken? Kika på det här korta filmklippet om T nr 1.

Allt gott,

Johan