Johan Dahl Utveckling AB

3 trender för morgondagens arbetsliv

av | 15 aug, 2021 | Föreläsare, Inspiration

Att coronapandemin ändrat våra sätt att arbeta är ju ingen överdrift

Frågan är hur det kommer att se ut framöver när restriktionerna är borta, när vi dragit lärdom av det som hänt och utformat ett ännu bättre arbetsliv?
Här följer 3 trender som jag noterat utifrån mina spaningar, uppdrag och kontakter med chefer, ledare och medarbetare i det svenska arbetslivet på senare tid.

Det vi lite slarvigt kallar tidstjuvar är egentligen konsekvenser av våra egna val och beslut och ofta är kostnaderna i såväl tid som energi och pengar långt mycket större än vad vi vill se.

Allmänt

Redan innan coronapandemin rörde vi oss i riktningen mot ett mer gränslöst arbetsliv där arbete och privatliv blandas och där gränserna suddas ut i såväl tid som rum. Det finns såklart både fördelar och nackdelar med detta och det ställer högre krav på individens egen förmåga att fokusera och återhämta sig.

För många år sedan arbetade jag på solkusten i Spanien och där upplevde jag att det fanns en skön livsstil som tycktes fungera väldigt bra där arbete och fritid flöt ihop.
Men om vi nu ska blanda arbete och fritid med ett större eget ansvar – vad gör dagens förväntningar på tillgänglighet och ständig uppkoppling med oss? Må vi bättre? Är det bra för resultaten?

Samtidigt möts olika generationer på arbetsmarknaden. Förändringstakten ökar hela tiden och den yngre generationen har helt andra vanor och förhållningssätt till såväl teknologisk utveckling som hur de vill arbeta. Många organisationer har parallellt med detta förstått värdet av att ta tillvara på äldre generationers erfarenhet och kompetens och utveckla den vidare.

Någon som tror att det kommer att gå långsammare i framtiden?
Någon som tror att mängden information kommer att minska?
Någon som tror att kraven kommer att vara lägre i morgondagens konkurrens?
Någon som tror att osäkerheten om framtiden kommer att vara mindre?
Utmanande är bara förnamnet.

Trend nr 1 – Flexibla arbetsdagar

När passar det bäst att jobba?
När coronarestriktionerna tvingade många att arbeta hemifrån upptäckte vi att ”8 till 5” och gemensamma arbetstider inte alltid är den bästa lösningen. Att var och en i större utsträckning kan designa sina arbetstider utifrån egna önskemål, familjens tider och aktiviteter samt när på dygnet man ser sig som mest produktiv har skapat många fördelar och ofta både ökat välmåendet och skapat bättre resultat. Sannolikt en trend som kommit för att stanna.

Var passar det bäst att jobba?
En del yrken är såklart bundna till en specifik plats men väldigt många kan arbeta från i princip vilket ställe som helst. Att uteslutande arbeta hemifrån kommer inte att vara så vanligt medan olika hybridlösningar säkerligen kommer att tillhöra ”den nya vardagen”. Spotify var tidigt ute med sitt koncept ”Work from anywhere” som grundar sig i 3-2-2-modellen;
3 dagar på kontoret, 2 dagar hemma eller på distans och 2 dagar ledigt kallas för ”kontorsmix” medan
3 dagar hemma eller på distans, 2 dagar på kontoret och 2 dagar ledigt kallas ”hemmamix”.
Detta är en trend som kommer att hålla i sig i olika tappningar.

Trend nr 2 – Flexibla arbetsplatser

Ny design på kontoret
Här är det främst kontorsarbetsplatserna som kommer att förändras. Att de numer traditionella kontorslandskapen är förlegade är de allra flesta experter överens om. Allt arbete som fordrar koncentration blir mer eller mindre förstört i ett öppet kontorslandskap. Vi behöver avskildhet för att arbeta fokuserat och vi behöver gemenskap och samvaro för att grupper ska fungera bra tillsammans. Det gamla kontorslandskapet tillgodoser bara det senare behovet.

Eftersom alla medarbetare sällan kommer att vara på plats på jobbet samtidigt kommer det att vara sällsynt att var och en har sitt eget kontor eller sitt eget skrivbord. Flexibelt utnyttjande av möbler, rum och andra resurser kommer vi att se mer av.

Färre egna kontor
Många organisationer kommer även att gå från att ha egna kontor till att använda sig av coworkinglösningar helt eller delvis. Coworking innebär att du delar ytor, möbler och service med andra företag och ofta erbjuds även events och nätverksaktiviteter för att skapa dynamik, relationer och gemensamt utbyte mellan medlemmarna/hyresgästerna. Dessutom erbjuds möjligheter att ha enskilda rum för allt från eget arbete i avskildhet till såväl fysiska som digitala möten, oftast utrustat med den senaste teknologin. Flexibelt och kostnadseffektivt för åtminstone mindre organisationer.

Trend nr 3 – Ökat fokus på syfte, resultat, kvalitet och medarbetarhälsa

Vad ska vi åstadkomma på jobbet?
Insikterna om vikten av fokus på syfte, resultat och kvalitet istället för att stirra sig blind på tid och detaljkontroll har blivit tydligare i många organisationer. Jag har själv en kund som gick ner till 40% arbete och som nästan kunde behålla samma produktionstakt…

  • Vilket resultat är det vi ska uppnå och hur gör vi det på bästa sätt? är frågor som kommer att ställas oftare framöver.

Möten
På några veckor lärde vi oss nya mötesformer som på många sätt gjort möten effektivare. Vi ska dock inte glömma bort kraften i det fysiska mötet mellan människor. Trenden är att vi kommer att växla mellan fysiska och digitala möten i större utsträckning och att hybridmöten, det vill säga möten där en del deltagare är i rummet och andra deltar på distans, kommer att vara vanligt förekommande.

Även här behöver vi utveckla kvaliteten. Vem har inte varit med på ett digitalt möte där det varit nästan knäpptyst från deltagarna, engagemangsnivån har varit i det närmaste obefintlig och där många stängt av sin kamera för att kunna pyssla med allt från att surfa på Facebook till att plocka ur diskmaskinen?

Högre kvalitet hos alla
Det ställs högre krav på såväl mötesledare som mötesdeltagare och en del presentationer som redan innan den digitala mötesboomen var knastertorra blir helt värdelösa i den digitala miljön.

Människan då?
Sedan har vi ju den viktigaste resursen av dem alla: människan. Psykisk ohälsa ökar kraftigt i arbetslivet och de arbetsgivare som förstår värdet av att hjälpa sina medarbetare att må bra såväl fysiskt som mentalt kommer att ha bättre utveckling i sina affärer. Många som arbetat hemifrån under pandemin upplever känslor av isolering och ensamhet vilket har stor påverkan på vår mentala hälsa. Upplevd ensamhet kan vara lika skadligt som att röka 15 cigaretter om dagen…

Behovet att träffas
Just nu är dessutom behovet av att träffas större än någonsin såväl inom som utom den egna organisationen. Det är lätt att underskatta värdet av att mötas fysiskt, att ha kick-offen, kundträffen eller medarbetardagen, att ha snacket runt fikabordet och att kunna växla några ord om vädret.
Att tro att vi blir effektivare när vi bara möts i det digitala rummet och att fokusera för mycket på besparingar av tid och pengar på allt från kaffet till lokalkostnader och resor – det är ett kortsiktigt feltänk enligt mig.

Vi är sociala varelser och behöver såväl relationer som interaktioner med andra för att må och prestera bra. Ensam är inte stark.

Förändring eller förbättring?

Allt detta innebär såklart förändringar för såväl den enskilde medarbetaren som för hela organisationen. Enligt mätningar innan pandemin misslyckade 4 av 5 förändringsprojekt – hur ser det ut i framtiden? Vilka är nycklarna för att alla kommande förändringar ska vara förbättringar?

Vill du veta mer om hur jag som , föreläsare, affärscoach och förändringsledare kan hjälpa dig och din organisation framåt? Välkommen att höra av dig.

Johan Dahl, JDU, Johan Dahl Utveckling

Det som slutar att bli bättre
upphör att vara bra!