Att boka föreläsare eller talare, arrangera kickoffer, konferenser eller andra events är minst sagt komplext. Dels kan det vara väldigt många trådar att hålla i på egen hand och dels är det en djungel av valmöjligheter när det gäller allt som ska upphandlas och köpas in, inte minst när det kommer till valet av föreläsare eller talare.

Som professionell föreläsare i 20 år har jag såklart mött en väldig massa kunder, arrangörer och andra som kommit med förfrågningar. Jag har också varit med i bildandet av Talarföreningen NSA Sweden, branschföreningen för professionella talare och moderatorer, och därigenom fått en bra blick över de vanligast förekommande misstagen. Här får du några av de vanligaste och även konkreta tips på hur du kan undvika dem vilket hjälper dig att göra bättre beställningar, få nöjdare deltagare och därmed bättre resultat.

 1. Otydligt syfte och mål

”Om du inte vet vart du ska spelar det ingen roll vilken väg du tar”. Ofta anlitas talare för att ”inspirera” eller att ”prata om distansarbete”. Risken med otydlighet i beställningen är att föreläsningen eller eventet inte blir så mycket mer än ett tomtebloss som knappast leder till några bestående resultat.

Ju tydligare syftet och målet är definierat desto bättre för alla inblandade:

 • Lättare för dig som beställare att välja rätt talare.
 • Enklare för talaren att anpassa sitt innehåll och genomförande så att insatsen ger önskad effekt
 • Bättre resultat av insatsen

Tips: Lägg tid och engagemang på att tydligt formulera syfte och mål och säkerställ att talaren verkligen anser sig vara rätt person för uppgiften.

 1. Bristande förberedelser gentemot föreläsaren

Den professionella föreläsaren vill ha reda på så mycket relevant information som möjligt för att kunna leverera så bra som möjligt. Självklart har talaren ett ansvar att själv söka information samtidigt som även beställaren har ett ansvar att beskriva förutsättningarna så bra som möjligt.

Tips: Ha (minst) ett förberedande möte där du går igenom förutsättningar, förväntningar och önskemål från såväl dig som beställare som från publiken/deltagarna.

 1. Bristande förberedelser gentemot åhörarna

Detta är vanligast när det handlar om uppdrag åt en organisation eller ett företag där åhörarna själva inte gjort ett aktivt val att delta; personaldagar, kickoffer, kundevents, konferenser etc. och bristen är att inte ”sälja in” föreläsningen eller föreläsaren – varför har vi engagerat den här personen?

Tips: Var ute i god tid med inbjudningar och förklara vad syftet är, ”sälj in” föreläsningen! Ta gärna hjälp av talaren som t.ex. kan spela in en förberedande video eller skriva några rader till deltagarna i god tid innan föreläsningen.

 1. Ingen eller bristande presentation på scen

Ofta får föreläsaren en knapphändig eller felaktig introduktion på scen. Eller ingen alls. En bra introduktion skapar energi och förväntningar och gör att budskapet sjunker in bättre hos publiken. En professionell moderator löser problemet.

Tips: Anlita en moderator och i annat fall – be talaren skicka förslag på introduktionstext i förväg.

 1. Ingen eller dålig uppföljning

Tyvärr glöms uppföljningen helt bort ibland och ofta är den för dålig för att ge bästa effekt av föreläsningen. Att förlita sig på att en föreläsning helt av egen kraft ska skapa varaktiga förändringar är nog att överskatta effekterna, däremot kan föreläsningen eller seminariet vara startskottet, gnistan som antänder, inspirationen som behövs för att få igång förändringarna osv. så kraften ska inte heller underskattas. Med bra uppföljning kan resultaten vara fantastiska. Jag har själv fått höra saker som

 • Det är som att det fanns ett ”före Johan Dahl” och nu ett ”efter Johan Dahl” – vilken skillnad!
 • Vi har mätbart färre sjukskrivningar efter din föreläsning!
 • Jag har med mig dina ord varenda dag på jobbet.

Tips: Se till att redan i planeringsstadiet ha med uppföljningen – hur ska den gå till, när ska den göras, hur ska den mätas och vem ska ansvara. Även här kan du fråga talaren om hjälp med att designa uppföljningsuppgifter, spela in uppföljningsvideo etc.

Om Johan Dahl
Föreläsare, författare och förbättrare inom ledarskap, försäljning, professionell och personlig utveckling.
Johan coachar, utbildar, leder förändringsprocesser och driver ledarutvecklingsprogram när han inte står på scen. Bland hans meriter finns:

 • Platinum Speaker – en av ytterst få talare som fått utmärkelsen
 • Författare till tre böcker: 12 talares tankar om kommunikation (nominerad till Årets HR-bok), Sälj med hjärtat samt 21 tips för ett rikare liv
 • Årets Mentor 2 gånger (Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum)
 • Årets Rådgivare (Ung Företagsamhet)
 • En av Sveriges populäraste föreläsare fyra år i rad 2019-2020-2021-2022
 • Certifierad INLPTA NLP Trainer och Business Trainer

För din framgång,

Johan Dahl
0709-10 43 00
johan@jdu.se