Johan Dahl Utveckling AB

Du har det i dig!

av | 17 jan, 2020 | Coach, Inspiration

The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it

Rubriken är ett citat av Michelangelo, målaren, skulptören, poeten och arkitekten som levde mellan 1475 och 1564. Förmodligen har ingen annan konstnär haft större inflytande på mänskligheten – hans Davidsstaty är bara ett exempel…

Michelangelo Buonarroti föddes år 1475 i Caprese, norr om Arezzo, Toscana i nuvarande Italien. Redan 20 år före hans födsel beställdes en staty föreställande David, Israels andre kung och den som besegrade Goliat, att formas ur ett stort block marmor. Marmorn var Carraramarmor, en speciell sorts marmor från norra Italien som är porös och transparent till karaktären. Den förste skulptören som åtog sig uppgiften gav upp eftersom han ansåg stenen vara för svår att hantera. Uppdraget gick vidare till flera skulptörer som en efter en gav upp eftersom det mest blev flisor av deras ansträngningar.

När Michelangelo kom till Florens efter en tid i Rom, där han som 24-åring bl.a. skapat marmorskulpturen Pietà (föreställande den sörjande Jungfru Maria med sin döde sons kropp i famnen, finns idag att beskåda i Peterskyrkan i Rom) åtog han sig uppgiften att fullfölja arbetet med Davidsstatyn.

Arbetet fortskred och snart gick det att skönja en 5,17 m hög David i det gigantiska marmorblocket. När en åskådare frågade Michelangelo hur han gjorde för att skapa en så vacker staty där många andra gått bet svarade Michelangelo;

– Jag skapar ingen staty. David har funnits inuti marmorblocket hela tiden – jag bara frigör honom!

Vad har du i dig?

…som likt Davidsstatyn behöver komma fram i ljuset? Vad är det som hindrar dig? Vad behöver skrapas bort på utsidan som gör att det du har på insidan kan komma till sin rätt?

Vill du ha hjälp?

Känner du att en coach är vad som kan hjälpa dig att likt Davidsstatyn komma fram och få vara den du någonstans känner att du är ”inuti” – hör av dig så tar vi ett första kostnadsfritt coachsamtal.