Johan Dahl Utveckling AB

5 vanliga ledarskapsmissar

Jag ställde en fråga till en person som arbetat i många olika organisationer med många olika chefer och ledare: -Vad är det vanligaste problemet inom ledarskap enligt dig?

Svaret kom snabbt:
– Maktmissbruk!

Hur representativt svaret är har jag ingen aning om men att det ofta upplevs som att chefer och ledare på olika sätt missbrukar sin makt och sitt inflytande håller du säkert med mig om?

Slå upp en tidning eller kika på ett nyhetsprogram så finns där säkert ett eller flera exempel på något slags maktmissbruk.

Och tänk så mycket som händer som aldrig kommer fram i dagsljuset…

Ledare - Johan Dahl

1. Otydliga mål, otydliga förväntningar, otydliga värderingar

Ja, det blev ju tre missar på en gång… Typiskt Johan Dahl att alltid leverera mer än förväntat, kanske du tänker? ?

Vill du vara säker på att dina medarbetare ska dra åt olika håll ska du låta dem ge sig ut på en resa utan resmål, undvika att berätta specifikt vad du förväntar dig av dem och skippa jobbet med att bygga den kultur du vill att företaget ska leva.

Tips: Låt personalen vara med i processen så att de känner delaktighet och delägarskap i såväl mål som värderingar. Är du osäker på hur det ska gå till – anlita ett proffs!

2. Bristande feedback

Alla människor vill vara sedda och få återkoppling på det de gör. Dels är det människor vi talar om (inte kostnadsposter, prestationsrobotar eller mekaniska intäktsgivare) som behöver känna sig sedda för att må bra och dels är det en konst att premiera goda beteenden och prestationer för att få alla att gå bra.

Tips: Det vi fokuserar på tenderar att växa så fokusera på människorna och allt de gör bra! Varför inte utbilda sig i konsten att ge feedback som skapar resultat?

Feedback

Vad känner dina medarbetare när du ger dem feedback?

3. Egot tar för stor plats

Chefer som har ett för stort ego kommer garanterat att skapa en distans mellan sig själva och medarbetarna vilket leder till lägre motivation, skitprat, konflikter och sämre prestationer. Medarbetare blir motarbetare.

Ledarskap är att lyfta andra – inte sig själv. Att låta sina egna behov av makt, bekräftelse och detaljkontroll styra är sällan eller aldrig effektivt när det handlar om att skapa resultat i en grupp.

Tips: Syna dina egna ledaregenskaper, be om uppriktig feedback och jobba med dina egen utveckling.

Gör det själv syndrom

4. Gör-det-själv-syndromet

Att leda människor och att leda företag handlar om just vad det heter: att leda. Oavsett vilken ledarstil du använder (beroende på situation – chef, ledare, coach) är det inte effektivt att göra det operativa arbetet själv. Många chefer och ledare är själva den största flaskhalsen och hindret för människornas, och därmed företagets, utveckling. Det fordras mod att delegera, det fordras tillit för att låta människor göra sitt bästa trots att det kan bli fel ibland och trots att det inte blir precis som själv du hade gjort det.

Tips: Delegera en sak i taget – en uppgift, en roll, ett ansvarsområde etc. Skapa tydliga ramar kring målet, syftet, vad som ska rapporteras och hur det ska rapporteras. Vid avvikelser – coacha fram förbättringen!

5. För mycket brandsläckning

Jag hinner inte, det där får vi ta sen… Att ideligen släcka bränder tyder på ett systemfel i verksamheten. Istället för att ledaren ska göra brandkårsutryckningar stup i ett behöver systemet ändras – det finns ju en orsak till att det hela tiden spricker. Lite är det med brandsläckning som att kissa i byxan – det blir varmt till en början men ganska obehagligt efter ett tag.

Tips: Identifiera orsaken eller källan till problemet och skapa den varaktiga förbättringen där.

6. Dålig planering

Ja, du får ett sjätte misstag med tillhörande tips på köpet! När planeringen brister är det lätt att vi hamnar i brandsläckningsläget.

”Om inte du har en egen plan kommer du att hamna i någon annans plan” brukade en av mina allra största förebilder Jim Rohn säga och jag kan bara instämma. Allt skapas två gånger – först i fantasin och sedan i verkligheten. Därför är det extra smart att designa och planera allt som är viktigt i förväg – sedan är det bara att med flexibilitet följa planen och kör du i diket (avvikelser från planen) är det ju bara att så snabbt som möjligt ta dig upp på vägen igen.

Tips: Se till att du har tydliga planer…

  • En dagsplan innan dagen börjar
  • En veckoplan innan veckan börjar
  • En månadsplan innan månaden börjar
  • En årsplan innan året börjar

Vill du veta mer om mina olika coachpaket, om föreläsningar och workshops eller andra utvecklingsinsatser inom kommunikation, ledarskap och försäljning? Maila mig på så skickar jag en presentation.

Och eftersom jag gärna tar emot feedback blir jag glad om du vill skriva till mig och ge mig återkoppling på det här inlägget.

Tack på förhand!

 

För din framgång,

Johan Dahl Utveckling