Johan Dahl Utveckling AB

 …men som kostar massor med tid, energi och pengar!

Foto: Andrea Piacquadio

Det är mycket nu…
Känner du, liksom väldigt många andra, att tiden inte räcker till, att du inte riktigt kommer ikapp och att du egentligen jobbar för mycket men får ut för lite av egen tid, återhämtning, reflektion, pengar eller annan livskvalitet?

Jag har själv levt och känt precis så fast jag har hittat vägar för att ändra på det. Jag kan alltså garantera att råden är effektiva och fungerande. Mer gjort med mindre ansträngning, helt enkelt.

1. Du försöker göra allt.
Enligt 80-20 regeln (Paretoprincipen) finns det allt som oftast en relation mellan orsak och verkan som säger att 20% av dina aktiviteter står för 80% av dina resultat.
Fundera vad som verkligen är viktigt och prioritera dessa uppgifter. Att ha tydliga mål och värderingar brukar underlätta besluten och förenkla livet en hel del.

Att rangordna dina aktiviteter och skriva listor är utmärkt samtidigt som det är minst lika viktigt att ta bort punkter från listorna och helt enkelt sluta göra vissa saker. Vilka punkter kan du stryka från din att-göra-lista och flytta till din att-INTE-göra-lista?

Dwight D Eisenhower, amerikansk president åren 1953-1961, sa ”jag har två slags problem – det som är bråttom och det som är viktigt. Det som är bråttom är sällan viktigt och det som är viktigt är sällan bråttom.”
Utifrån detta skapades Eisenhowers beslutsmatris, the Eisenhower Box, som i stora drag går ut på att sortera uppgifterna i fyra olika fält utifrån vad som är

Viktigt – Mindre viktigt
Bråttom – Mindre bråttom

och utifrån det prioritera i vilken ordning saker ska göras (eller inte göras).

Hur skulle din planering för nästa arbetsdag se ut om du tillämpade Eisenhowers modell?

 

2. Du försöker göra allt till 100%.
Det är en enorm skillnad på att göra saker rätt och att göra rätt saker. De uppgifter som har mindre betydelse kanske kan göras lite enklare, lite snabbare och kanske inte helt perfekt?
Jag har själv suttit fast i mina egna höga kvalitetskrav på att saker och ting ska vara på ett visst sätt och jag kan tydligt se att jag får mycket mer gjort bara jag förenklar och fokuserar på kärnan i de mindre viktiga uppgifterna.
I början kände jag att jag slarvade men den känslan har jag lyckats träna bort och ersatt med en känsla av ökad effektivitet och mer tid frigjord till de viktigaste frågorna.

Vilka uppgifter kan du börja förenkla?

3. Du försöker göra allt på egen hand.
Engagerade människor vill ofta ha ett finger med i spelet i varenda fråga vilket gör dem till sina egna största hinder. Inte nog med att tiden aldrig kommer att vara tillräcklig för att pilla med varenda liten detalj – du tar dessutom bort kreativiteten och glädjen hos dina medarbetare som aldrig törs känna att deras insats är tillräckligt bra.
Det kan krävas en hel del mod att våga delegera eller be om hjälp och lita på människors förmåga och vilja att göra ett bra jobb. Samtidigt kommer andra människor att se saker med andra ögon och säkerligen hitta nya, smarta lösningar på problemen. Dessutom växer vi när vi ges förtroende och ansvar.

Vilka kan du be om hjälp och vilka uppgifter vill du börja med?

Bonus: Din inställning till tid.
Som med nästan allt i livet spelar vår attityd och vår inställning, medveten eller omedveten, stor roll.

Jag hör ofta ”jag har inte tid” vilket i sig är ett falskt påstående. Alla har tid och det är en högst jämlik resurs.
Jo, jag förstår vad som menas fast när vi säger något tillräckligt ofta så blir det till slut en sanning för oss. Säger vi att vi inte har tid så kommer upplevelsen att vara att tid är en bristvara, vilket garanterat påverkar oss mer negativt än om vi ser tid som ett överflöd, en gåva, något värdefullt vi får som vi behöver använda klokt.

”Så fort en timme tagit slut så får jag en ny” brukar jag tänka. Föreställ dig att samma sak gällde ditt bankkonto! Varje natt sätts det in 86 400 kr på ditt konto och du behöver investera pengarna väl under det kommande dygnet – sedan töms kontot. Nu är det sekunder som sätts in och hur du investerar dessa sekunder avgör hur värdefulla de blir för dig eftersom när det gått ett dygn är sekunderna för alltid borta, kontot står på 0 igen.

Brukar du säga eller tänka ”tiden går”? Vad händer om du istället säger ”tiden kommer”? Bara det skiftet i förhållningssätt kan göra stor skillnad. Testa och se vad det gör för dig.

 

Kontakta mig när du vill veta mer om hur jag kan hjälpa dig och din organisation att höja den personliga effektiviteten – att få mer gjort med mindre ansträngning!

För din framgång,

Johan Dahl
0709-10 43 00