Att boka talare, föreläsare, utbildare eller workshopledare till kickoffer, konferenser, kundträffar eller kompetensevent är minst sagt komplext. Dels kan det vara väldigt många trådar att hålla i på egen hand och dels är det en djungel av valmöjligheter när det gäller allt som ska upphandlas och köpas in, inte minst när det kommer till valet av talare.

Här får du några exempel på vanliga misstag och tips på hur du kan göra för att undvika dem vilket hjälper dig att göra bättre beställningar, få nöjdare deltagare och därmed bättre resultat.

  1. Otydligt syfte och mål

”Om du inte vet vart du ska spelar det ingen roll vilken väg du tar”. Ofta anlitas talare för att ”inspirera” eller att ”prata om teamutveckling”. Risken med otydlighet i beställningen är att föreläsningen eller eventet inte blir så mycket mer än ett tomtebloss som knappast leder till några bestående resultat.

Ju tydligare syftet och målet är definierat desto bättre för alla inblandade:

  • Lättare för dig som beställare att välja rätt talare och designa upplägget
  • Enklare för talaren att anpassa sitt innehåll och genomförande så att det ger önskad effekt
  • Bättre resultat av insatsen

Tips: Lägg tid och engagemang på att tydligt formulera syfte och mål och säkerställ att talaren verkligen anser sig vara rätt person för uppgiften.

  1. Bristande förberedelser gentemot talaren

Den professionella talaren vill ha reda på så mycket relevant information som möjligt för att kunna leverera så bra som möjligt. Självklart har talaren ett ansvar att ta reda på förutsättningarna samtidigt som även beställaren har ett ansvar att beskriva förutsättningarna så bra som möjligt.

Tips: Ha (minst) ett förberedande möte där du går igenom förutsättningar och förväntningar från såväl dig som beställare som från deltagarna.

Håll utkik efter fler tips – de fylls på i samband med nästa nyhetsbrev!

 

Johan Dahl
0709-10 43 00
johan@jdu.se