Johan Dahl Utveckling AB

Tre vanliga tidstjuvar…och hur du kan undvika dem!

av | 31 okt, 2022 | Föreläsare, Tips

Det är mycket nu…

Det är mycket nu… Känner du, liksom väldigt många andra, att tiden inte räcker till, att du inte riktigt kommer ikapp och att du egentligen jobbar för mycket men får ut för lite av egen tid, återhämtning, reflektion, tid med familj eller vänner, ekonomi och annan livskvalitet?

Jag har själv levt och känt precis fast jag har hittat vägar för att ändra på det. Jag kan alltså garantera att råden är effektiva och fungerande för att få mer gjort med mindre ansträngning.

Det vi lite slarvigt kallar tidstjuvar är egentligen konsekvenser av våra egna val och beslut och ofta är kostnaderna i såväl tid som energi och pengar långt mycket större än vad vi vill se.

Tre tidstjuvar

Här följer tre av de vanligaste tidstjuvarna jag möter i mina uppdrag och tips på hur du kan undvika dem.

1. Du försöker göra allt.

Enligt 80-20 regeln (Paretoprincipen) finns det allt som oftast en relation mellan orsak och verkan som säger att 20% av dina aktiviteter står för 80% av dina resultat.

Fundera över vad som verkligen är viktigt och prioritera dessa uppgifter. Att ha tydliga mål och värderingar brukar underlätta besluten och förenkla livet en hel del.

Att rangordna dina aktiviteter och skriva listor är utmärkt samtidigt som det är minst lika viktigt att ta bort punkter från listorna och helt enkelt sluta göra vissa saker. Vilka punkter kan du stryka från din att-göra-lista och flytta till din att-INTE-göra-lista?

2. Du försöker göra allt till 100%.

Det är en enorm skillnad på att göra saker rätt och att göra rätt saker. De uppgifter som har mindre betydelse kanske kan göras lite enklare, lite snabbare och kanske inte helt perfekt? Jag har själv suttit fast i mina egna höga kvalitetskrav på att saker och ting ska vara på ett visst sätt och jag kan tydligt se att jag får mycket mer gjort bara jag förenklar och fokuserar på kärnan i de mindre viktiga uppgifterna.

I början kände jag att jag slarvade men den känslan har jag lyckats träna bort och ersatt med en känsla av ökad effektivitet och mer tid frigjord till de viktigaste frågorna.

Vilka uppgifter kan du börja förenkla?

3. Du försöker göra allt på egen hand.

Engagerade människor vill ofta ha ett finger med i spelet i varenda fråga vilket gör dem till sina egna största hinder. Inte nog med att tiden aldrig kommer att vara tillräcklig för att pilla med varenda liten detalj – du tar dessutom bort kreativiteten och glädjen hos dina medarbetare som aldrig törs känna att deras insats är tillräckligt bra.

Det kan krävas en hel del mod att våga delegera eller be om hjälp och lita på människors förmåga och vilja att göra ett bra jobb. Samtidigt kommer andra människor att se saker med andra ögon och säkerligen hitta nya, smarta lösningar på problemen. Dessutom växer vi när vi ges förtroende och ansvar – ett utmärkt sätt att skapa tillit. Våga be om hjälp!

Bonus. Din inställning till tid.

Som med nästan allt i livet spelar vår inställning, medveten eller omedveten, stor roll. Brukar du säga eller tänka ”tiden går”? Vad händer om du istället säger ”tiden kommer”? Bara det skiftet i förhållningssätt kan göra stor skillnad. Testa och se vad det gör för dig.

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig att få mer gjort med mindre ansträngning? Boka min föreläsning om personlig effektivitet eller anlita mig som coach!