Om konsten att lyssna, lyssnande på 4 olika nivåer

Lyssnar du eller väntar du bara på din tur att prata?

Det finns många bra tips på hur vi kan bli bättre lyssnare. Det jag tycker är bäst är att börja med att sortera lyssnandet på 4 olika nivåer:

0 = inget lyssnande. När någon lyssnar med ett halvt öra, har sitt egentliga fokus någon annan stans, t.ex. i mobilen, på TV:n eller i sina egna tankar. Känns igen på ett oengagerat ”hmm” som svar. Vanligt förekommande i hemmiljön, på jobbmöten etc.

1 = inre lyssnande. När någon lyssnar inifrån sitt eget perspektiv, tänker på vad det innebär för den själv och gör sina egna värderingar. Tar gärna över samtalet och relaterar till egna upplevelser.

2 = yttre lyssnande. När någon lyssnar med den berättandes perspektiv, söker att förstå hur den berättande upplever situationen. Ställer följdfrågor för att fördjupa samtalet och få klarhet.

3 = mönsterlyssnande. När någon lyssnar på nivå 2 och dessutom både ser, hör och känner vad som sägs mellan raderna, läser ansiktsuttryck och kroppsspråk och söker efter hela bilden som berättaren förmedlar. Ställer också följdfrågor för att förstå den berättande ännu bättre.

Testa själv var du befinner dig i ditt lyssnande idag och hur andra lyssnar på dig.

Ears 2