Om du skulle pricka in ”lagom” på en skala 1 till 10 – vilken siffra blir det då? De flesta brukar svara ”5” när jag ställer frågan. Vissa som vill vara lite mer exakta i sina svar säger ”5,5” .

Om vi talar om din hälsa och på skalan 1-10 betyder 1 att du är kroniskt sjuk, trött och i behov av vård dygnet runt medan 10 betyder att du är kärnfrisk, vital och fylld av energi – vill du vara lagom då?

Tittar vi på relationer får 1 på skalan stå för att du är helt ensam och övergiven medan 10 innebär att du har goda, kärleksfulla och givande relationer med både nära och kära, vänner och bekanta, kunder och arbetskamrater osv. – vill du vara lagom då?

När det gäller ekonomi står 1:an för att du är skuldsatt upp över öronen och din post består mest av brev från kronofogden medan 10 betyder att du är ekonomiskt oberoende och du har råd att designa ditt liv precis som du önskar – vill du vara lagom då?skarm-17

I karriären betyder 1 att du inte har något arbete alls och du lär inte få något heller medan 10:an betyder att du gör det du älskar och dessutom får du bra betalt för det – vill du vara lagom då?

Om vi skulle mäta lycka skulle skalans 1:a stå för olycklig och missnöjd med allt medan 10:an betyder fullkomligt lycklig och tillfreds med livet – vill du vara lagom då?

Om det finns mer att göra, vara, skapa, uppleva, vinna, se, höra, känna, hämta, lära, tjäna, bidra med etc. – varför nöja sig med lagom?

Klicka här om du vill ha handfasta tips i ”7 steg från lagom till världsklass” >>