LEDARUTVECKLING

Ni kan även anlita mig som konsult för ert företag, där jag hjälper ert företag med framgång och framtid.

Jag jobbar utefter något som kallas Success Factor Modeling. Denna modell har utarbetats efter att man omfattande studerat beteenden samt tankesätt vid moderna och framgångsrika företag.

Success Factor Modeling stärker ditt ledarskap och stöttar din organisation på ett sätt som skapar en smärtfri övergång för dig, organisationen och dina medarbetare till nästa generation och vidare.

Traditionella arbetssätt fokuserar ofta på yttre framgångsfaktorer, det vill säga sådant som affärsplaneringar och fokus på innovativt arbete. Inom Success Factor Modeling byggs en framgångskultur i en värderingsstyrd organisation genom att istället skifta fokus till de värderingar och föreställningar som är centrala för framgångsrika företag och individer idag och i framtiden.

Vill du veta mer om Success Factor Modeling och hur du skapar en framgångskultur i ditt företag?

SÄLJKONSULT

Säljkonsultering för att öka försäljningsresultaten. Använd mig som säljkonsult, säljtränare eller säljledare när Du vill lyfta säljresultaten.

LEDARUTVECKLING PÅ MALTA

Följ med på en resa till härliga Malta och gör samtidigt din egen resa och utveckla såväl ditt inre ledarskap som din förmåga att leda andra! Du kommer att få inspiration, insikter, konkreta övningar på plats och verktyg att ta med hem samtidigt som du möter andra intressanta människor som också vill utveckla sig personligt och professionellt.

COACHNING

Ensam är stark…? Nej, idag vet vi bättre än så. Det är tillsammans med andra vi växer och utvecklas. En coach kan vara det som behövs för att skapa den utveckling du önskar i företaget, karriären eller livet.