Success Factor Modeling

Förändringstakten ökar ständigt vilket innebär att traditionella sätt att driva verksamheter inte håller längre – det fordras nya sätt att skapa uthållig framgång i företag och organisationer.

SFM bygger på omfattande studier av beteende och tänkande hos framgångsrika företag och resultaten från studierna har genererat en genomgripande modell och effektfulla verktyg för att kunna återskapa framgångsnycklarna i din organisation.

SFM-programmet, som nu sprids över hela världen, skiljer sig från andra, liknande studier och entreprenörsprogram. Många fokuserar på yttre framgångsfaktorer som t.ex. hur man utvecklar en affärsplan och strukturerar sin organisation medan SFM lägger fokus på de avgörande mönster i värderingar och föreställningar som är grunden för hur framgångsrika individer, grupper och företag tänker och agerar. 

Innehåll

  • Nya perspektiv på kommunikation – det här har du nog inte tänkt på tidigare.
  • När varför är starkt blir hur enkelt – 5 drivkrafter för hållbar framgång.
  • Önskat läge för dig och din organisation – konsten att sätta mål som engagerar.
  • Pitcha i världsklass – så får du andra med dig på din resa.

För vem?

Föreläsningen passar dig som driver eller leder en organisation, som arbetar med utveckling eller är egenföretagare. Du vill utveckla din verksamhet och ditt personliga ledarskap samt skapa uthållig framgång, du vill både MÅ BRA och att det ska GÅ BRA.