Dubblat resultat gjorde satsningen på Johan Dahls utbildning till en av våra mest lönsamma investeringar någonsin. Dessutom har vi fått både ökad motivation och kunder som känner sig mer belåtna med oss idag på grund av vårt sätt att bemöta dem. Vi är helnöjda!

-Henrik Wigren, VD Gefleborgs Flyttservice