Allt fler transaktioner görs på nätet, allt fler tjänster levereras utan att människor talar med varandra, vi SMS:ar och mailar istället för att ringa och vi har ett slit- och släng-beteende som både påverkar hur vi konsumerar varor och tjänster, vilket sliter hårt på jordens resurser, och dessutom påverkar det våra relationer.

Just därför påstår jag att relationer blir allt viktigare i såväl affärs- och yrkeslivet som i våra privata relationer.

Kan det kanske vara så att våra relationer är det område som är mest avgörande för hur vi trivs i tillvaron?

Och tänk om det är så att kvalitén på dina relationer avgör kvalitén på ditt liv… Vad skulle i så fall hända om du vässade kvalitén på dem?

Klicka här och ta del av de 8 tipsen >>