Måltid. Tid för mål.
Mål är sedan länge en central del i allt jag gör både på jobbet och privat. Jag blir glad, fascinerad och inspirerad över de resultat som uppstår när mina kunder sätter mål, arbetar mot mål och når mål som de tidigare inte trodde var möjliga att nå. Ja, det gäller ju även mig själv och mina egna mål. Vilken kraft, glädje och energi det ger. Och vilka resultat!
Så vad är det då som gör att många inte når sina mål?

Här följer fyra av de vanligaste skälen till varför mål inte nås. Jag påstår att det i lika hög grad gäller var och ens personliga mål som företags och andra organisationers mål.

Klicka här för att ta reda på vilka det är och hur Du undviker dem. Du får dessutom ett oslagbart erbjudande om personlig coaching!